Produksjon av kompostjord kom i gang som en følge av at FIAS tar imot stadig mer avvatnet kloakkslam fra renseanlegg og septiktanker. Dette komposteres sammen med kvernet trevirke og hageavfall i ranker. Etter en to år lang prosess med blanding, vending, sikting og ettermodning er den stinkende møkka blitt til luktfri jord. Den fete kompostjorda har høyt gjødselinnhold og god spireevne. Den er laboratorietestet og tilnærmet fri for ugrasfrø.

Behandlingsmåten vår er jobbet fram etter egne erfaringer og delvis sammen med Nibio jordforsk. Komposteringsanlegget på Torpet er særegent. Ingen andre anlegg ligger så høyt til fjells. Likevel er FIAS omtrent de eneste som driver denne type kompostering på helårsbasis. Alternativet til å produsere kompost på Torpet ville vært å sende trevirket til energigjenvinning (brenning) og kloakkslammet til andre anlegg utenfor regionen, til en langt høyere pris.

På Kompostportalen kan du lese om de miljømessige fordelene ved å bruke kompost som ikke er basert på torv, og se hvor slik torv er å få kjøpt.

Felles for alle produktene er et høyt Karbon/Nitrogen forhold (C/N-forhold). Ved innblanding i stedlige jordmasser og ved direktesåing på plen og torvtak vil det være behov for Nitrogen-gjødsling.

Kompostjord produsert av FIAS

Plenjord

 • Bruksområder: Nyanlegging og reparasjon av plen og hage. Plenjord er fin som hagejord i blomsterbed, til arealer med hagebusker og potteplanter.
 • Komposten plasserer seg i Klasse 3 ihht Gjødselvareforskriften (2003) §10.
 • Inneholder slam fra renseanlegg og skal ikke benyttes i økologisk drift eller på areal hvor det dyrkes grønnsaker, potet, bær eller frukt.
 • Inneholder sand og treflis (opptil 5 cm lange) som ikke er ferdig kompostert. Det gir et luftig produkt og struktur til jorda.
 • Iblandet sand, så man trenger ikke blande jorda med stedlig jord, kan så direkte i den uten tilsetting av gjødsel.
 • Produktdatablad – Plenjord sandblandet

Anleggsjord til torvtak, vegskråninger ol.

 • Bruksområder: Har grovere struktur som passer rundt busker og trær, i vegskråninger og på torvtak. Bruk gjerne gjødsel om du ønsker rask tilvekst.
 • Kan bestilles tilkjørt. Be om pris inkl. transport.
 • Komposten plasserer seg i Klasse 3 ihht. gjødselvareforskriften (2003) §10.
 • Da den inneholder slam fra renseanlegg skal den IKKE benyttes i økologisk drift eller på areal hvor det dyrkes grønnsaker, potet, bær eller frukt.
 • Inneholder treflis (opptil 30 cm lange) som ikke er ferdig kompostert. Det gir et luftig produkt og struktur til jorda.
 • Produktdatablad Anleggsjord kvernet

Kompostjord til grønnsaker

 • Bruksområder: Til å dyrke grønnsaker og spiselige vekster, også på økologisk areal. Komposten blandes med stedlig jordmasse og gjødsles.
 • Komposten plasserer seg i Klasse 0 ihht. gjødselvareforskriften (2003) §10. Kvalitetsklasse 0
 • Kan brukes på jordbruksarealer, private hager, parker, grøntarealer og lignende. Tilført mengde må ikke overstige plantenes behov for næringsstoffer.
 • Komposten har vominnhold fra slakteri og hage-/parkavfall (mindre enn 30 cm) som ikke er ferdig kompostert.
 • Produktdatablad Kompost for grønnsaker klasse 0

Slamkompost til landbruket

 • Bruksområde: Komposten benyttes i jordbruket på konvensjonelt areal.
 • Komposten plasserer seg i Klasse 2 ihht. gjødselvareforskriften (2003) §10. Det kan benyttes 2 tonn TS pr dekar pr 10 år.
 • Da den inneholder slam fra renseanlegg skal den ikke benyttes i økologisk drift eller på areal hvor det dyrkes grønnsaker, potet, bær eller frukt.
 • Komposten inneholder treflis (opptil 30 cm lange) som ikke er ferdig kompostert. Det gir et luftig produkt og struktur til vekstjorda der det er myrlendt.
 • Produktdatablad Slamkompost for dyrket mark

Vomkompost til landbruket

 • Bruksområde: Komposten benyttes i jordbruket på økologisk areal, (med unntak av kompostranker iblandet fiskeslam).
 • Komposten er lav på tungmetaller Klasse 1 ihht. gjødselvareforskriften (2003) §10. Det kan benyttes 4 tonn TS pr dekar pr 10 år.
 • Produktdatablad Vomkompost for dyrket mark

Kompostjord til salgs

Vi selger kompostjord i sommerhalvåret. Det vil variere hvilken jord som er til salgs. Jorda har generelt en grov struktur med biter av treflis og skal IKKE brukes på areal hvor det dyrkes grønnsaker, potet, bær eller frukt, eller benyttes i økologisk drift.

Gjenvinningsstasjonene selger jord i åpningstiden.

På Eid (vår omlastingsstasjon ved Tolga) selger vi jord etter avtale til privat bruk og næring. Ta kontakt så gjør vi avtale om mengde og hentetidspunkt.

Bedrifter og næring kan, etter avtale, kjøpe jord på Torpet.

Mer info om salg av kompostjord

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff